...
کاغذ لاینر

کاغذ لاینر به محصولی که به صورت کامل از کارتن و مقوای بازیافتی تشکیل و در فرآیند تولید آن از هیچ گونه مواد افزودنی استفاده نگردد کاغذ لاینر گفته می شود و در هر دو نمونه ی ساده و رنگی تولید می شود.

این نوع کاغذ به دلیل مزیت در قیمت جایگاه مناسبی در صنایع بسته بندی دارد.

کاغذ لاینر تولید شده در مجموعه ی تولیدی تیشو کاغذ یزد در گرماژ های 90 گرم الی 180گرم و با عرض 3100 دارای مشخصات و پارامترهای مقاومتی زیر می باشد:
VALUE UNIT TEST METHOD ITEM no
130±5 g/m2 ISO 536 GSM 1
186 KN/m ISO 12192 RCT 2
153 KN/m ISO 16945 Cct 3
190 KN/m ISO 7263-2 Cmt 4
80≤ N ISO 1924-2 Tensile(MD) 5
110≤ Kpa ISO 2758 Burst 6
0.21 mm ISO 534 Thickness 7
220≤ g/m2 ISO 535 Cobb 8
5-7 % ISO 2216 Moisture 9